29 April 2013

Amalan Guru Penyayang dan Program Mentor Mentee

Tema : Membangun Sahsiah Diri Murid Melalui Budaya Amalan Penyayang
Tarikh : 29 April 2013

Objektif Program:


  1. Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling menghormati antara mentor mentee.
  2. Mengamalkam budaya penyayang dan saling menghargai antara satu sama lain.
  3. Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah, hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka.

No comments:

Post a comment